Secretaria virtual

En aquest apartat de la web del centre hi trobareu documents que des de la secretaria de l’institut es creu convenient fer-ne publicitat, ja que segurament són del vostre interès.