CÀRRECS I FUNCIONS

EQUIP DIRECTIU

Director
Ramon Mateu
Cap d’Estudis
Verònica Llardén
Cap d’Estudis FPE
Anna Artigues
Coordinadora Pedagògica
Roser Soler
Secretària
Maitxe González

CARRECS DE COORDINACIÓ i COMISIONS

Coordinadora PQIMC
Mercè Salvadó
Coordinador de FCT
Carme Bergadà
Coordinador d’Activitats i Serveis
Ramon Codina
Coordinador de Biblioteca
Pilar Ribes / Teresa Balasch
Coordinadora LIC
Judit Solé
Coordinadors d’Informàtica
Pere Joan Armengol, Sisco Suau i Anna Ribera
Coordinadora Prevenció de Riscos Laborals
Miracle Farreny
Responsable del Servei de Convivència i Mediació
Gemma Gallinat
Responsable PILE – Intercanvis
Salvador Coma
Responsable del Pla Esport Escola
Ramon Codina
Responsable d’Escoles Verdes
Maite Cases
Coordinadora de la Comissió d’Atenció a la Diversitat
Núria Serra
Coordinadora del Servei d’Orientació i Tutoria
Núria Serra
Coordinadora del Servei USEE
Mònica Jové
Responsable Programa de Salut a l’Escola
Teresa Carulla (Infermera del CAP)

TUTORS d'EDUCACIÓ SECUNDARIA OBLIGATÒRIA

Aula d’acollida
Judit Solé
1r A
Yolanda Real
1r B
Eva Llasera
1r C
Salvador Coma
2n A
Judit Serra
2n B
Sílvia Pérez
2n C
Natàlia Duch
3r A
Núria Turull
3r B
Maite Cases
Aula Projectes
Míriam Vila
4r A
Judit Solé
4r B
Maria Rosa Roca
Aula Oberta
Gemma Gallinat

TUTORS BATXILLERAT i CAS

CAS
Laura Delgado
1r A
Francesc Perelló
1r B
Dolors Serra
2n A
Núria Gené (Jordi Sanuy)
2n B
Elena López

TUTORS CICLES DE GRAU MITJA

Gestió Administrativa / Sistemes Micro informàtics i xarxes
1r curs:Carme Pujol
2n curs:Josep Anton Sanz
3r curs:Carlos Marín
Manteniment de Vehicles
1r curs:Josep Pedrol
2n curs:Jordi Barrabé
Cures d’auxiliard’infermeria
1r curs:Gabriel Farrando

TUTORS CICLES DE GRAU SUPERIOR

Administració i Finances
1r i 2n curs: Rosa Ma Carulla
Higiene Bucodental
1r curs: Laura Angrill
2n curs: Jesus Àlvarez

PAS

Conserges
Joan Niubó i Horten Molero
Administratives
Carme Sàrries i Mercè Marsol
Neteja
Anna Mestres, Dolores Pérez i Contxita Àvila
Cuineres
Ramona Vilaseca i Rosa Bergadà


CONSELL ESCOLAR

DIRECTOR

Ramon Mateu

CAP D'ESTUDIS

Verònica Llardén

SECRETARIA

Maitxe González

REPRESENTANTS DEL PROFESSORAT


Pere Joan Armengol
Toni Vilaplana
Maite Cases
Gabriel Farrando
Núria Gené
Jordi Barrabés

REPRESENTANTS DEL PND

Mercè Marsol

REPRESENTANTS DE L'ALUMNAT


Bernat Balcells
Judit Comendador
Pau Costa

REPRESENTANTS DE L'AMPA i AJUNTAMENT

AMPA
Àngels Marin
Lluís Ferrerol
Javier Gras
Ramon Jordana
Ajuntament
Ahinoa Barionuevo