Bases Certamen literari Sant Jordi 2019

CASTELLÀ

 1. La presentació dels originals és obligatòria.
 2. Les obres aspirants a premi han de ser originals, inèdites i que no s’hagin presentat en cap altra convocatòria ni en aquest centre ni en cap altre.
 3. Enguany el gènere textual de les obres en castellà serà el MICRORELAT.
 4. Temàtica. Atès que enguany es compleixen 80 anys de la mort d‘Antonio Machado, els microrelats s’inspiraran en alguns dels poemes de l’autor. Els poemes en qüestió i que segueixen a continuació estaran exposats en el taulell d’anuncis del departament i també es mostraran a l’aula. Són els següents:
  – 1r i 2n ESO: “La plaza tiene una torre”
  – 3r i 4t ESO: “Las moscas”
  -Batxillerat i cicles: “Caminante no hay camino”
 5. Extensió i format: els microrelats han de ser com a mínim d’una línia i com a màxim de 5 línies. Les obres s’han de presentar a 1’5 espai interlineat, lletra 12 del tipus Arial. Han d’anar acompanyades d’un títol (lletra 14 Arial negreta) i d’una imatge.
 6. Les obres es podran presentar fins al divendres 29 de març de 2019 en una bústia literària que es dipositarà al vestíbul.
 7. Les obres han de portar un títol i han d’anar signades amb un pseudònim. Al full on hi ha escrita l’obra s’hi adjuntarà un sobre a l’interior del qual el concursant escriurà el seu nom i curs.
 8. El jurat estarà format pel professorat del departament de Llengua i Literatura Castellana.
 9. Els premis consistiran en uns vals que seran intercanviables en les diferents llibreries de Cervera per llibres o per material escolar.