Associació de Mares i Pares d’Alumnes de l’Institut La Segarra és una associació orientada a donar suport a la comunitat educativa del centre en tots aquells serveis i activitats que puguin enriquir i facilitar l’aprenentatge i l’educació cívica de les nostres filles i fills. D’altra banda, fem una intermediació entre la direcció del centre i les famíles, promovent la comunicació i la cooperació per tal que tots plegats ajuntem esforços per a la millora de l’ensenyament i formació personal del nostre jovent